Προειδοποιήσεις προς τη Βρετανία για την μεταναστευτική πολιτική από το Συμβούλιο της Ευρώπης

0

Μιλώντας στην βρετανική εφημερίδα Guardian, ο Muiznieks παρατήρησε πως ο δημόσιος διάλογος για την μετανάστευση στη Βρετανία έχει πάρει μια επικίνδυνη στροφή, λόγω της στερεοτυπικής απεικόνισης των μεταναστών, ως ανειδίκευτων και επικίνδυνων. Ο Muiznieks επεσήμανε πως ιδιαίτερα στιγματισμένοι λόγω της καταγωγής τους είναι οι μετανάστες από τη Βουλγαρία και την Ρουμανία και δήλωσε πως είναι απαράδεκτο να τυγχάνουν αυτοί διαφορετικής μεταχείρισης, σε ένα κράτος σε σχέση με όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Ο πολιτικός υπεύθυνος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσε τους Βρετανούς πολιτικούς να κρατήσουν θετική στάση στο διάλογο για την μετανάστευση και να αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο των μεταναστών στην οικονομία. Προσέθεσε δε, πως η πολιτική ενσωμάτωσης είναι κρίσιμη για να έχουν οι μετανάστες πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, ασφάλισης και υγείας, ώστε να αποφεύγεται ο κοινωνικός αποκλεισμός και να μπορεί η μετανάστευση να συνεισφέρει παραγωγικά στην κοινωνία.

Σχόλια