Προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη από την Κομισιόν για απουσία συμμόρφωσης με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα επαγγελματικά προσόντα

0

Προειδοποιητικές επιστολές αποστέλλει η Κομισιόν προς το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Βρετανία, που δεν έχουν συμμορφωθεί με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εφαρμογή της οδηγίας περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, αλλά και προς την Ελλάδα, η οποία δεν έχει λάβει υπόψη απόφαση του δικαστηρίου για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι θα αποστείλει επίσης αιτιολογημένη γνώμη προς τη χώρα μας, με το αίτημα να συμμορφωθεί προς την απόφαση του δικαστηρίου αναφορικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων οπτικών.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα αφενός δεν έχει επικαιροποιήσει τους καταλόγους προσόντων τα οποία τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης, συμπληρώνοντάς τα με τους αντίστοιχους τίτλους επαγγελματικών προσόντων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η σχετική προθεσμία έχει παρέλθει από την 1η Ιανουαρίου 2007. «Όσο καιρό δεν συντελείται η μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, οι επαγγελματίες που είναι κάτοχοι βουλγαρικών και ρουμανικών τίτλων επαγγελματικών προσόντων κινδυνεύουν να ταλαιπωρηθούν από περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις μέχρι να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμά τους να εργαστούν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από την άλλη πλευρά οι δυνητικοί χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται από τους εν λόγω επαγγελματίες ενδέχεται να στερηθούν της δυνατότητας να επωφεληθούν από την ειδική πείρα τους», παρατηρεί η Επιτροπή.

Σχόλια