Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν στη Σουηδία

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το πρώτο βήμα για παραπομπή της Σουηδίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την κατηγορία της δημόσιας πρόσβασης σε απόρρητο έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει επίσημη προειδοποιητική επιστολή προς τις σουηδικές αρχές με την οποία ζητά να πληροφορηθεί γιατί η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση Γκρίνιπις απέκτησε το 2005 πρόσβαση σε έγγραφο σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ενός νέου τύπου γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού από την αμερικανική εταιρεία Μονσάντο- η μεγαλύτερη στον κόσμο παραγωγός γενετικά τροποποιημένων σπόρων.

Η πληροφορία για τη διάθεση του προϊόντος χαρακτηρίστηκε «απόρρητη» από την κυβέρνηση της Ολλανδίας έπειτα από αίτημα της Μονσάντο.

Η Κομισιόν επικοινώνησε με τη Σουηδία έπειτα από καταγγελία της Μονσάντο, η οποία υποστηρίζει ότι η διαρροή της πληροφορίας απέβη επιζήμια για την εταιρεία.

Η Γκρίνπις είχε αρχικώς ζητήσει το έγγραφο από την κυβέρνηση της Ολλανδίας, η οποία αρνήθηκε να το παραδώσει.

Η περιβαλλοντική οργάνωση αποτάθηκε στη Σουηδία, αφού πρώτα προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, και κατάφερε να αποσπάσει το έγγραφο από τη σουηδική αρχή γεωργίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25, το οποίο αφορά την εμπιστευτικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που κοινοποιούνται και προστατεύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο κοινοποιών μπορεί να υποδεικνύει τα στοιχεία της κοινοποίησης που υποβάλλεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, η αποκάλυψη των οποίων ενδέχεται να βλάψει την ανταγωνιστική θέση του και τα οποία, συνεπώς, θα πρέπει να θεωρούνται απόρρητα. Εάν, για οιουσδήποτε λόγους, ο κοινοποιών αποσύρει την κοινοποίηση, οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή οφείλουν να σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.

«Αυτό το σύστημα δε θα λειτουργούσε εάν η κάθε αρχή είχε διαφορετική αντιμετώπιση ως προς το ποια πληροφορία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόρρητη ή μη», ανέφερε η επιστολή της Κομισιόν στη Σουηδία σύμφωνα με την σουηδική εφημερίδα, MedieVärlden.

Με αυτό το σκεπτικό η Κομισιόν ζήτησε από τη Σουηδία να δώσει εξηγήσεις για το εάν αναγνωρίζει τις αποφάσεις άλλων κρατών μελών σε σχέση με την οδηγία και πώς δικαιολόγησε την απόφασή της.

Εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος της Σουηδίας δήλωσε ότι είναι ακόμα νωρίς για να πει με βεβαιότητα ποια θα είναι απάντηση της σουηδικής ηγεσίας.

Η Στοκχόλμη πρέπει να απαντήσει στην επιστολή της Κομισιόν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα ελευθερίας της έκφρασης, Πίτερ Χούλτενγκαρντ η αρχή της πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα είναι υψίστης σημασίας για την Σουηδία.

Σχόλια