Προειδοποιούν κατά της υπονόμευσης του ΕΔΔΑ, Διεθνής Αμνηστία και HRW

0

Οι οργανώσεις Human Rights Watch (HRW) και Διεθνής Αμνηστία απηύθυναν κάλεσμα στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να μην υιοθετήσουν τις προτάσεις της Βρετανίας για τροποποίηση της ΕΣΔΑ και αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Οι επίσημες προτάσεις της Βρετανίας (“Brighton Declaration”) έχουν προωθηθεί στα υπόλοιπα κράτη από τον Φεβρουάριο.

Εκπρόσωποι των οργανώσεων επεσήμαναν ότι μερικές από τις αλλαγές που εισηγείται η Βρετανία, θα περιορίσουν σημαντικά τον ρόλο του ΕΔΔΑ, εφόσον υιοθετηθούν. Μία από αυτές είναι το απαράδεκτο της εισαγωγής υπόθεσης στο ΕΔΔΑ, εφόσον η κρίση του εθνικού δικαστηρίου επί της υπόθεσης είναι όμοια με αυτή που αναπαράγει παλαιότερη νομολογία του ΕΔΔΑ. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία η υπονόμευση του ρόλου του ΕΔΔΑ θα είναι ιδιαιτέρως αρνητική, ιδίως για χώρες , όπου η δικαιοσύνη στην πράξη δεν είναι ανεξάρτητη και η προσφυγή στο ΕΔΔΑ είναι μονόδρομος. Τέτοιες χώρες είναι η Ρωσία και η Τουρκία,  καθώς στην πρώτη αποδίδεται το 26 τοις εκατό των φετινών προσφυγών στο ΕΔΔΑ, ενώ στην δεύτερη το 11 τοις εκατό επί του συνόλου των προσφυγών.

Οι προτάσεις της Βρετανίας ευθυγραμμίζονται με παλαιότερη δήλωση ανωτάτου δικαστικού της χώρας, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Το νομικό κλίμα στη Βρετανία δεν είναι πολύ θετικό απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ το think-tank “Policy Exchange” είχε προτείνει στην κυβέρνηση να εγκαταλείψει το ΕΔΔΑ προς όφελος ενός ανωτάτου εθνικού δικαστηρίου για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Σχόλια