Προς ίδρυση δικαστηρίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας η Ε.Ε.

0

Το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας υιοθέτησε ομόφωνα το νομοθετικό πλαίσιο που ανοίγει τον δρόμο για την ίδρυση δικαστηρίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ένωσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξεδόθη, η δημιουργία του δικαστηρίου κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω καινοτόμων τεχνολογιών. Μεταξύ άλλων, το νέο δικαστήριο θα ελαχιστοποιήσει το κόστος κατοχύρωσης κάθε πατέντας, που έως σήμερα καταβάλλεται για κάθε κράτος μέλος της Ένωσης χωριστά και θα προστατεύει από τις παρενέργειες της μη κατοχύρωσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που προστατεύεται σε συγκεκριμένο κράτος. σε άλλο κράτος μέλος. Εκτιμάται ότι με την ίδρυση του δικαστηρίου, θα μειωθεί ουσιωδώς ο χρόνος επίλυσης των σχετικών διαφορών που σήμερα κυμαίνεται στα 2,8 χρόνια.
Για τη σύσταση του εν λόγω δικαστηρίου απαιτείται η έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ θεωρείται αναγκαία και η τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Επιπλέον, απαραίτητη είναι και η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που αναμένεται μετά το καλοκαίρι του 2010.

Σχόλια