Προς τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου κινείται η ΕΕ

0

Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου που θα επιτρέπει στα 25 κράτη-μέλη να λαμβάνουν άμεση γνώση του ποινικού παρελθόντος ενός ευρωπαίου πολίτη συζητήθηκε στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, έπειτα από πρωτοβουλία της Προεδρίας για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διάστασης στις ποινικές κυρώσεις.

Στην παρέμβασή του ο γ.γ. του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Λεωνίδας Ευαγγελίδης σημείωσε ότι οι προσπάθειες της ΕΕ θα πρέπει να κατευθυνθούν αρχικά στον εντοπισμό των τομέων εγκληματικότητας που επιβάλλουν την ανάληψη περαιτέρω δράσης σε επίπεδο ΕΕ και στη συνέχεια στην επίλυση ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης (πεδίο εφαρμογής, ζήτημα διττού αξιόποινου, είδος απόφασης, καθορισμός αρμόδιας αρχής για την έκδοση μιας απόφασης).

Σε σχέση με τα ζητήματα που προκύπτουν στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών για ποινικές καταδίκες και εκπτώσεις από δικαιώματα λόγω καταδικαστικής απόφασης, ο κ. Ευαγγελίδης σημείωσε πως έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών- μελών για καταδικαστικές αποφάσεις είναι ανεπαρκείς και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δικαστικής συνεργασίας σε ένα χώρο χωρίς σύνορα, όπως είναι η ΕΕ. Σύμφωνα με τον κ. Ευαγγελίδη, η Ελλάδα «συμφωνεί με την ιδέα καταλόγου καταδίκων και απαγορεύσεων που προτείνει η Επιτροπή, ενώ είναι καταρχήν έτοιμη να δεχτεί και το ευρωπαϊκό Ποινικό Μητρώο».

Σχόλια