Προσέγγιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες της ΕΕ

0

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ σταδιακά μειώνεται το έλλειμμα προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες της εσωτερικής αγοράς.
Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο τριάντα πέντε οδηγιών (35) εσωτερικής αγοράς, και το έλλειμμα προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας φθάνει το 2,3%. Ωστόσο, από τις 35 οδηγίες και με βάση τελευταίο στοιχεία Ελληνικών υπηρεσιών οκτώ οδηγίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία, έξι βρίσκονται σε εκκρεμότητα και για είκοσι μία (21) έχει ανοίξει η Επιτροπή τη διαδικασία παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας από την Ελλάδα.
Από τις 21 υποθέσεις για τις τέσσερις υπάρχει καταδικαστική απόφαση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφύγει για δεύτερη φορά στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), με βάση το άρθρο 228 της Συνθήκης για μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης και ζητά από το ΔΕΚ την επιβολή πρόστιμου στην Ελλάδα.

Σχόλια