Προσεχώς η απόφαση για δικαιοδοσία αμερικανικής δικαιοσύνης σε αστικές διαφορές αλλοδαπών ιδιωτών και αμερικανικών επιχειρήσεων

0

Οι υποθέσεις που έφεραν το ζήτημα στο προσκήνιο εμπλέκουν ως επί το πλείστον μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής, οι οποίες ενάγονται από ντόπιους κατοίκους χωρών όπως η Παλαιστίνη ή η Νιγηρία, διότι με την εκεί επιχειρηματική τους δράση παραβλάπτουν δικαιώματα γηγενών πληθυσμών.

Κατά συνέπεια τίθεται το ερώτημα αν έχουν τα αμερικανικά δικαστήρια δικαιοδοσία να εκδικάσουν τις διαφορές.Στην πρόσφατη υπόθεση Kiobel v. Royal Dutch Petreleum, ο αμερικανικός κολοσσός κατηγορούνταν ότι συνωμότησε με την αμερικανική κυβέρνηση για να καταστείλει βίαια την αντίδραση κατοίκων της περιοχής Ogoni στις εξορύξεις πετρελαίου. Τότε, το 2ο Περιφερειακό Δικαστήριο (2nd Circuit Court) εξέδωσε 50σελιδη απόφαση, με την οποία έκρινε ότι δεν είχε δικαιοδοσία εκδίκασης της διαφοράς, διότι το Νομοθέτημα για Διαφορές από Αδικοπρακτική Ευθύνη με Αλλοδαπούς (Alien Tort Statute) εφαρμόζεται μόνο όταν η αδικοπραξία τελείται από φυσικά πρόσωπα.Απεναντίας, στην υπόθεση Doe v. Unocal – όπου δεκατρείς χωρικοί από τη Μιανμάρ ισχυρίζονταν ότι η Καλιφορνέζικη εταιρεία ενέργειας τους υποχρέωσε να εργαστούν κατά την κατασκευή αγωγού στη χώρα- το ομοιόβαθμο Δικαστήριο της 9ης Περιφέρειας (9th Circuit Court) δέχθηκε ότι έχει δικαιοδοσία, εγκαινιάζοντας έτσι το νομολογιακό προηγούμενο της δικαιοδοσίας αμερικανικού δικαστηρίου επί διαφορών μεταξύ αλλοδαπών ιδιωτών  και αμερικανικού νομικού προσώπου που τους προξένησε βλάβη.

Η διάγνωση ύπαρξης ή έλλειψης δικαιοδοσίας εκ μέρους της αμερικανικής δικαιοσύνης δεν είναι καθόλου ασήμαντο ζήτημα, αφού πρακτικά ισοδυναμεί με την ύπαρξη ή μη αστικής ευθύνης των επιχειρήσεων για το δουλεμπόριο, τις απειλές ή την πειρατεία που θα ασκούν εκτός της αμερικανικής επικράτειας. «Όποιος οργανώνει τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό με τη μορφή επιχείρησης, αυτομάτως θα διαφεύγει των ρυθμίσεων του αμερικανικού δικαίου για ζημία που προκαλεί σε αλλοδαπούς ιδιώτες, ακριβώς επειδή η παραβίαση τελείται σε άλλο κράτος», τόνισαν δικαστές που μειοψήφησαν στην πρώτη υπόθεση.Η αντιφατική νομολογία οδήγησε την ΜΚΟ Κέντρο Συνταγματικών Δικαιωμάτων (Center for Constitutional Rights) να αιτηθεί εξέταση του ζητήματος από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο -παρακολουθώντας την αστάθεια της σχετικής νομολογίας- συμφώνησε.

Kiobel v. Royal Dutch Petreleum

Ανακοίνωση Ανώτατου Δικαστηρίου ότι θα επανεξετάσει την υπόθεση Kiobel μαζί με την υπόθεση Mohamadv Rajoub.

Σχόλια