Προσφυγές κατά του δανού πρωθυπουργού για τη συνθήκη της Λισσαβώνας

0

Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν κατά του δανού πρωθυπουργού Λαρς Ρασμουσεν 28 πολίτες της χώρας που επιθυμούν τη δίωξή του γιατί υιοθέτησε τη συνθήκη της Λισσαβώνας χωρίς να διενεργήσει δημοψήφισμα σχετικά. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έκρινε παραδεκτή την προσφυγή των πολιτών, που επικαλούνται τον “γενικό” χαρακτήρα της συνθήκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1996, ανάλογη προσφυγή για τη συνθήκη του Μάαστριχτ είχε χαρακτηριστεί απαράδεκτη. Οι 28 προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παραβίασε το άρθρο 20 του Συντάγματος που αναφέρεται στη μεταφορά της κυριαρχίας του εθνικού Κοινοβουλίου σε διεθνείς οργανισμούς. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι έλαβε γνώση του γεγονότος και πρόσθεσε ότι εμμένει στην άποψη ότι το κοινοβούλιο της Δανίας δεν παραβίασε το Σύνταγμα της χώρας όταν ενέκρινε τη συνθήκη της Λισαβώνας.;

Σχόλια