Προσφυγή για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των συνδρομών στους Δικηγορικούς Συλλόγους στις ΗΠΑ

0

Ο Scott Lautenbaugh, ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από την πολιτεία της Nebraska, αμφισβήτησε την εφαρμοζόμενη πρακτική του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για επιβολή υποχρεωτικών εισφορών στα μέλη του και άσκησε προσφυγή ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου με αίτημα την ακύρωση της επιβαλλόμενης οικονομικής επιβάρυνσης των Δικηγόρων-Μελών, μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που καταβάλλονται θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τους σκοπούς του συλλόγου.

Ο Lautenbaugh καταγγέλλει ότι η τακτική επιβολής υποχρεωτικών συνδρομών στα μέλη του συλλόγου είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο δικόγραφό του, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι που κατοχυρώνεται στο αμερικανικό Σύνταγμα, περιλαμβάνει όχι μόνο τη θετική εκδήλωση του δικαιώματος αλλά και την αρνητική, ενώ δεν μπορεί να υποχρεώνεται κάποιος να ενταχθεί σ’ ένα σύλλογο και να πληρώνει εισφορές χωρίς να του αφήνεται περιθώριο επιλογής και χωρίς να είναι σε θέση να εκφράσει ελεύθερα την αντίθεσή του.

Επισημαίνει ακόμα ότι τα προωθούμενα από το Σύλλογο μέτρα, στην εφαρμογή των οποίων υποτίθεται ότι δαπανούνται οι εισφορές των μελών. δεν αποσκοπούν στη βελτίωση της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος ή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δικηγόρους, αλλά με τις συνδρομές των μελών του συλλόγου χρηματοδοτούνται δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στο βασικό πυρήνα της νομικής επιστήμης.