Προσφυγή κατά αυστηρότατου εκλογικού νόμου από την ACLU

0

Δεκαεφτά πολίτες, μεταξύ των οποίων και άτομα υπερήλικα, από εθνικές μειονότητες και άστεγοι, προσφεύγουν κατά του πολιτειακού νόμου Voter ID law του Ουισκόνσιν, επικαλούμενοι αντισυνταγματικότητα. Οι προσφεύγοντες εκπροσωπούνται από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU – American Civil Liberties Union).

Ο νόμος Voter ID law, Wisconsin Act 23 ψηφίστηκε στις 25 Μαϊου 2011 και θα αρχίζει να εφαρμόζεται από τις επόμενες εκλογές, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2012.Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι ο νόμος αντίκειται στο δικαίωμα ισότιμης μεταχείρισης της 14ης Τροποποίησης, διότι επιτρέπει την ψήφο μόνο σε πολίτες με εξακριβωμένα στοιχεία και προβλέπει καταβολή χρηματικού ποσού για ταυτοποίηση ορισμένων ομάδων. Επιπλέον, παραβιάζει την 24η Τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, διότι συναρτά το δικαίωμα ψήφου με την καταβολή ειδικού τέλους ψηφοφορίας.

Τα έγγραφα που απαιτεί ο νόμος για την ταυτοποίηση των πολιτών που επιθυμούν να ψηφίσουν είναι χαρακτηριστικά: ταυτότητα της Πολιτείας του Ουσικόνσιν με πρόσφατη φωτογραφία, ταυτότητα του ομοσπονδιακού κράτους, άδεια οδήγησης, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης ή φοιτητική ταυτότητα. Οι δεκαεφτά πολίτες που προσέφυγαν ισχυρίστηκαν ότι είτε προσπάθησαν και απέτυχαν, είτε εκ των πραγμάτων δεν δικαιούνται να τους εκδοθεί ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά. Για παράδειγμα, η άδεια οδήγησης σε άλλη Πολιτεία δεν θεωρείται επαρκής, ενώ η έκδοση πρόσφατου πιστοποιητικού γέννησης συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για όσους θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.«Ο νόμος θα αναγκάσει ένα υπολογίσιμο ποσοστό νομιμοποιούμενων, φτωχών ψηφοφόρων του Ουισκόνσιν να μπουν στο δίλημμα: αγορά βασικών ειδών ή έκδοση πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου για να μπορώ να ψηφίσω;», ανέφεραν οι δικηγόροι της ACLU.