Προσφυγή Κομισιόν κατά Ολλανδίας σχετικά με την ισότητα των φύλων

0

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προσέφυγε εναντίον της Ολλανδίας με αφορμή τις ελλείψεις και ασάφειες της εθνικής της νομοθεσίας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι οποίοι επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από άδειες μητρότητας ή πατρότητας.

Η Κομισιόν είχε θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα υπόψη των ολλανδικών αρχών για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2007, ενώ είχε ακολουθήσει δεύτερη επίσημη ειδοποίηση τον Ιανουάριο του 2009. Παρά την τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας περί ισότητας των φύλων το 2011, η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Ολλανδία στο ΔΕΕ, θεωρώντας ότι υπάρχουν ακόμη ασάφειες ως προς ορισμένα σημεία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν παραμένει ασαφές το ζήτημα των όρων με τους οποίους οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στη δουλειά τους κατόπιν λήψης γονικών αδειών, ενώ δεν περιλαμβάνεται διάταξη στην οικεία ολλανδική νομοθεσία που να απαγορεύει ρητώς την διακριτική μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων που κάνουν χρήση του δικαιώματος της γονικής άδειας.

Σχόλια