Προσφυγή Κομισιόν κατά Ρουμανίας για παράλειψη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία

0

Προσφυγή κατά της Ρουμανίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορμή για την παραπομπή του ευρωπαϊκού κράτους στο ΔΕΕ υπήρξε η παράλειψη πλήρους ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών Οδηγιών στον τομέα της ενέργειας. Η προθεσμία ενσωμάτωσης των εν λόγω Οδηγιών για τα κράτη-μέλη παρήλθε στις 3 Μαρτίου 2011.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής η Ρουμανία έχει ενσωματώσει μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων που περιέχονται στις δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες (Οδηγία ΕΕ/ 72/2009 για την ηλεκτρική ενέργεια και ΕΕ/73/2009 για το φυσικό αέριο). Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί εκείνες οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών, καθώς και άλλες που σχετίζονται με τα καθήκοντα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Η Επιτροπή έχει προτείνει ημερήσιο πρόστιμο 30.228,48 ευρώ για κάθε Οδηγία.

«Η εσωτερική αγορά είναι ζωτική για την αντιμετώπιση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και για την διασφάλιση προσιτών και ασφαλών ενεργειακών προμηθειών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανόνων για την ενέργεια στην εσωτερική αγορά έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες και για αυτό δεν είναι αποδεκτές», σχολίασε σχετικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την ενέργεια, Günther Oettinger.

Σχόλια