Προσφυγή λόγω άρνησης της Αριζόνα να χορηγήσει διπλώματα οδήγησης σε νεαρούς μετανάστες

0

Αφορμή αποτέλεσε διοικητική εντολή περί μη χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης σε παράνομους μετανάστες που έχουν ενταχθεί στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Το εν λόγω πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα σε νεαρούς μετανάστες που πληρούν ορισμένα κριτήρια να αποκτήσουν άδειες εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και άδειας νόμιμης διαμονής ανανεούμενη ανά διετία.

«Παρότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επέτρεψε στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα DACA να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για εργασία, η μεροληπτική πολιτική του Κυβερνήτη Brewer θέτει σοβαρά εμπόδια για αυτά τα νεαρά και ταλαντούχα άτομα, κάνοντας δύσκολη για αυτούς την πλήρη συμμετοχή στην κοινότητα και την δυνατότητα να είναι παραγωγικοί. Χωρίς δίπλωμα οδήγησης είναι πρακτικά ανέφικτο για αυτούς να ανταπεξέλθουν σε κάποιες ουσιώδεις πλευρές της καθημερινής τους ζωής, όπως το να πηγαίνουν στην αγορά, στην εκκλησία ή να επισκέπτονται τα παιδιά τους ή τα νεότερα αδέρφια τους σε ιατρικές επισκέψεις ή στο σχολείο, ή να πηγαίνουν οι ίδιοι στο σχολείο ή να διατηρούν μία παραγωγική απασχόληση», σημειώνεται στο δελτίο τύπου της ACLU. Η προσφεύγουσα οργάνωση διεκδικεί την κήρυξη της διοικητικής εντολής ως παράνομης και την παρεμπόδιση της εφαρμογής και εκτέλεσής της.

Σχόλια