Προσφυγή της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά τράπεζας για την πολιτική δανείων της

0

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατά τράπεζας στο Τέξας, επειδή η πολιτική χορήγησης δανείων προς τους πολίτες στηριζόταν σε διακρίσεις εις βάρος εκατοντάδων ισπανόφωνων δανειοληπτών, με βάση την εθνική τους καταγωγή.

Οι δημόσιοι κατήγοροι αναφέρουν στην προσφυγή τους ότι η τράπεζα δεν διέθετε ένα ενιαίο σύστημα τιμολόγησης ή ειδικές οδηγίες τιμολόγησης στη διάθεση των υπαλλήλων της, με αποτέλεσμα αυτοί να έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια στον καθορισμό των επιτοκίων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι δημόσιοι κατήγοροι, οι ισπανόφωνοι δανειολήπτες χρεώνονταν με συγκριτικά μεγαλύτερα επιτόκια απ’ ότι οι δανειολήπτες διαφορετικής εθνικής καταγωγής, επειδή οι υπάλληλοι της τράπεζας είχαν υπολογίσει σε υψηλότερα επίπεδα τους παράγοντες του πιστωτικού κινδύνου, ειδικά για τους ισπανόφωνους πελάτες.

Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης κατηγορούν την τράπεζα για μη κατάρτιση του προσωπικού της σε θέματα μη διακριτικής μεταχείρισης πελατών βάσει της εθνικής τους καταγωγής, καθώς και για έλλειψη εποπτείας του έργου του προσωπικού της ως προς τη συμμόρφωσή του με την νομοθεσία περί χορήγησης δανείων.
 

Σχόλια