Προσφυγή των Pussy Riot στο ΕΔΔΑ

0

Οι τρεις γυναίκες-μέλη του συγκροτήματος, έχουν καταδικαστεί σε διετή φυλάκιση με αφορμή την δημόσια παρουσίαση τραγουδιού που στρεφόταν εναντίον του Πούτιν, πέρυσι το Φεβρουάριο.

Οι προσφεύγουσες ισχυρίζονται ότι η καταδίκη τους έρχεται σε αντίθεση με τέσσερις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Συγκεκριμένα, ισχυρίζονται ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά τους στην ελεύθερη έκφραση, το δικαίωμα στην ελευθερία και στην προσωπική ασφάλεια, το δικαίωμα της δίκαιης δίκης και η αρχή απαγόρευσης των βασανιστηρίων.

Σχόλια