Προσωρινή έγκριση της Κομισιόν σε διάσωση πορτογαλικής τράπεζας

0

Η πορτογαλική κυβέρνηση είχε προβεί σε ανακεφαλαιοποίηση ύψους 1.1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τράπεζα, για λόγους χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η Επιτροπή αξιολόγησε την διάσωση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και έκρινε ότι οι ενέργειες υπήρξαν κατάλληλες, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Η έγκριση για την υλοποίηση των μέτρων διάσωσης δόθηκε προσωρινά μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013 ή σε κάθε περίπτωση μέχρι την τελική απόφαση της Επιτροπής, εφόσον η Πορτογαλία υποβάλει νωρίτερα σχέδιο αναδιάρθρωσης της Banif.

Σχόλια