Προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δέσμη κοινών αρχών για να καθοδηγήσει τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τις στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Η σύσταση βασίζεται σε τρεις βασικές πτυχές: κατάλληλη εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.
Η Κομισιόν παραπέμπει τις εθνικές κυβερνήσεις σε αυτές τις κοινές αρχές για να χαράξουν τις πολιτικές τους για την «ενεργό ένταξη» πάνω σε αυτή τη βάση, έτσι ώστε να ενταθεί ο αγώνας κατά του αποκλεισμού από την κοινωνία και την αγορά εργασίας.
«Τα σημερινά συστήματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας συχνά δεν αποδίδουν» δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για τις κοινωνικές υποθέσεις Βλαντιμίρ Σπίντλα και πρόσθεσε, «ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι το αποτέλεσμα πολυάριθμων προβλημάτων που κυμαίνονται από την ανεργία ή τα ανεπαρκή προσόντα έως τις κακές συνθήκες στέγασης, την κοινωνική απομόνωση ή τη διάλυση της οικογένειας. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ώστε να προσφέρουμε στους ανθρώπους μια πραγματική διέξοδο από τη φτώχεια. Αυτό σημαίνει επανένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτοί που δεν μπορούν να εργαστούν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλους πόρους ώστε να ζουν αξιοπρεπώς».
Το 16% περίπου των Ευρωπαίων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας – για τα παιδιά το ποσοστό φτάνει το 19% – ενώ η μακροχρόνια ανεργία παραμένει στο 3% και το 15% των νέων εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα.
Μολονότι είναι προφανής η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών μεταβιβάσεων για τη μείωση της φτώχειας (χωρίς αυτές η φτώχεια θα αυξανόταν σημαντικά από 16% σε 26%), ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων στους οποίους απευθύνονται τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, στην πραγματικότητα, δεν ευεργετούνται από αυτές.
Για να καταστούν πιο αποτελεσματικά τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος και να στηριχτούν οι εθνικές προσπάθειες καταπολέμησης της φτώχειας, η Επιτροπή προωθεί μια στρατηγική για την «ενεργό ένταξη». Αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας όλων όσων μπορούν να εργαστούν, ενώ παράλληλα παρέχει τους αναγκαίους πόρους για να ζήσουν αξιοπρεπώς όσοι δεν μπορούν να εργαστούν.
Για να είναι βιώσιμη η ένταξη στην αγορά εργασίας, οι μειονεκτούντες χρειάζεται να στηριχτούν με επαρκείς πόρους και εξατομικευμένες υπηρεσίες απασχόλησης και κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην κοινωνία και η ικανότητά τους να διεκπεραιώσουν μια εργασία.
Οι κοινές αρχές που ορίζει η Επιτροπή αποτελούν ένα εθελοντικό πλαίσιο για τα κράτη μέλη κατά το σχεδιασμό των πολιτικών τους. Ωστόσο, οι αρχές αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν ευρέων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και όλους τους οικείους φορείς.
Οι εθνικές κυβερνήσεις θα τις συζητήσουν επισήμως στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων το Δεκέμβριο του 2008, τα συμπεράσματα του οποίου θα περιλαμβάνουν ενέργειες προς παρακολούθηση.

Σχόλια