Πρόστιμο 17,5 εκ. δολαρίων σε χρηματοπιστωτικό οίκο για χειραγώγηση του διατραπεζικού επιτοκίου

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε βρετανικό χρηματοπιστωτικό οίκο, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ, επειδή συνέβαλε στη χειραγώγηση του επιτοκίου αναφοράς του γιεν.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην εταιρεία αποτελεί την κατάληξη μιας εκτεταμένης έρευνας από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για τις πρακτικές του τραπεζικού κλάδου στον απόηχο, της παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης. Κατά την έρευνά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη επτά διμερών συμφωνιών μεταξύ των τραπεζών, με τις οποίες καθόριζαν το διατραπεζικό επιτόκιο, ή το Libor, όπως ήταν συνδεδεμένο με το γιεν.

Οι λοιποί εμπλεκόμενοι χρηματοπιστωτικοί οίκοι, όπως η UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase και RP Martin ,παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στη χειραγώγηση των επιτοκίων και έκαναν συμφωνίες συμβιβασμού με την Επιτροπή, που ανήλθαν σε πληρωμή ποσού 765 εκατομμύριων δολάριων το 2013 και για τις έξι εταιρείες.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος χρηματοπιστωτικός οίκος αρνήθηκε τη συμμετοχή του στο καρτέλ συμφωνιών, γεγονός που προκάλεσε την επίσημη έρευνα της Επιτροπής σε βάρος του. Εκτός από το πρόστιμο των 17 εκατομμυρίων δολαρίων, οι ρυθμιστικές αρχές καλούν κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση που επηρεάστηκε από το καρτέλ να ενάγει τον χρηματοπιστωτικό οίκο για αποζημίωση. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του οίκου ισχυρίζεται ότι το επίδικο ζήτημα δεν αφορά τον ανταγωνισμό, ενώ δεν έχει αποδειχτεί παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ενδεχόμενη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.
 

Σχόλια