Πρόστιμο 45 εκατ. δολαρίων αντιμετωπίζει η BP για την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού

0

Η κυβέρνηση επιδιώκει να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 45 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία για τήρηση ελλιπών μέτρων ασφαλείας, τα οποία θεωρείται ότι οδήγησαν στην καταστροφή.Το διοικητικό πρόστιμο είναι ανεξάρτητο από την παράλληλη δικαστική διαμάχη που διεξάγεται με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης ύψους 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πετρελαϊκή εταιρεία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ανεπανόρθωτη βλάβη του υδάτινου περιβάλλοντος των παράκτιων κρατών.

Διότι αφενός η επιβολή προστίμου θα βασιστεί στην παράλειψη της πετρελαϊκής να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, κι αφετέρου θα έχει ως αποδέκτες όχι μόνο την BP αλλά και τις συμβεβλημένες με αυτήν εταιρείες Transocean και Halliburton. Πρόκειται για την πρώτη φορά που διοικητικό πρόστιμο στρέφεται και κατά των συμβαλλομένων της πετρελαϊκής που ρυπαίνει, πράγμα που ίσως επηρεάσει την αναγωγικές δίκες που εκκρεμούν μεταξύ BP και συνεργατών.Οι τρεις εταιρείες ειδοποιήθηκαν για την πράξη επιβολής προστίμου μόλις μία μέρα πριν την εμφάνισή τους ενώπιον Επιτροπής του Κογκρέσου για κατάθεση πάνω στα πορίσματα της τελευταίας έρευνας, σύμφωνα με τα οποία η χαλάρωση των μέτρων ασφαλείας για λόγους οικονομίας συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση της καταστροφής. «Οι εταιρείες που παραβιάζουν τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς πρέπει να καθίστανται υπόλογες.

Η έρευνα αποκάλυψε σαφώς πολλαπλές παραβάσεις του κανονισμού, που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των εξορύξεων εκτός αμερικανικής επικράτειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Michael Bromwich, διευθυντής του Γραφείου για την Ρύθμιση και Διαχείριση Επιχειρήσεων σε Ωκεανό. Στο κείμενο της πράξης καταγγέλλεται η παραβίαση 15 ρυθμίσεων ασφαλείας κατά τη γεώτρηση, που συνδέονται αιτιακά με την έκρηξη της 20ης Απριλίου 2010, από την οποία απελευθερώθηκαν στη θάλασσα 4.9εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Περισσότερες αναφορές έχει η BP με επτά παραβάσεις, όπως υπαίτια αδυναμία διατήρησης ελέγχου της δεξαμενής, παράλειψη παρεμπόδισης διαρροής των ουσιών στον Κόλπο και μη τήρηση μέτρων ασφαλείας.

Στην Transocean καταλογίζονται ελλιπής χειρισμός της δεξαμενής και του συστήματος αποτροπής εκρήξεων, ενώ η Halliburton αντιμετωπίζει καταγγελίες ηπιότερων παραβάσεων, όπως ελλιπή μέτρα υγιεινής και πρόχειρη κατασκευή της τσιμεντένιας δεξαμενής.Εφόσον οι εταιρείες δεν προσφύγουν κατά της πράξης επιβολής προστίμου εντός της νόμιμης 60ημερης προθεσμίας, θα υποχρεωθούν να πληρώνουν 35.000 δολάρια ανά μέρα για τρεις μήνες.

Σχόλια