Προτάσεις από την Επιτροπή των Σοφών για το Ευρωσύνταγμα

0

Η «Επιτροπή Σοφών», στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για την υιοθέτηση ενός ενιαίου Συντάγματος στην Ευρώπη, δημοσίευσε τα πορίσματά της για μία νέα συνθήκη που θα αντικαταστήσει το υπάρχον κείμενο του Ευρωσυντάγματος, έτσι ώστε να υπάρχει ένα κοινό σχετικό πλαίσιο στην επερχόμενη σύνοδο της ΕΕ που θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Ιουνίου στην Γερμανία.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Επιτροπής, το αναθεωρημένο κείμενο της Συνθήκης θα αποτελείται από 70 άρθρα και θα κωδικοποιεί τις βασικές αρχές της ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα συνοδεύεται από δύο πρωτόκολλα που θα επιλύουν τεχνικά ζητήματα.

Η επιτροπή στα δημοσιευμένα πορίσματά της ζητά την εκλογή προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την ύπαρξη κοινού υπουργού εξωτερικών αλλά και την εγκατάλειψη των ιδεών για κοινή σημαία και κοινό εθνικό ύμνο, ενώ προτείνει η Διακυβερνητική Διάσκεψη να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της μέχρι το τέλος του 2007 ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την νέα Συνθήκη πριν από τις ευρωεκλογές του 2009. Η επιτροπή υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Τα μέλη της επιτροπής, τα οποία είναι πρώην πρωθυπουργοί και υπουργοί από τις χώρες της ΕΕ όπως και πρώην επίτροποι, τονίζουν ότι κάνουν τις προτάσεις τους σαν πολίτες της ΕΕ και όχι σαν εκπρόσωποι των χωρών της ΕΕ.