Προτάσεις της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ελληνική Προεδρία για καταπολέμηση της διαφθοράς

0

Στην έκθεσή της η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, κάνει αναφορά σε επτά κρίσιμους τομείς για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρώπη, στους οποίους η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα θέσεων της οργάνωσης, βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά φαίνεται να είναι ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση [PDF] εκτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της κατοχύρωσης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής, ώστε βάσει των πορισμάτων της να αναλάβει δράσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, η έκθεση προτείνει την προώθηση των διαπραγματεύσεων για την καθιέρωση ενός πιο διαφανούς πλαισίου, το οποίο θα διέπει επίσης τις δωρεές και τις χορηγίες. Παράλληλα, προτείνεται η επανεξέταση του Κοινού Μητρώου Διαφάνειας με την ενεργό συμμετοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης και η δημιουργία δημόσιου μητρώου με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών, στο πλαίσιο αναθεώρησης της 3ης Οδηγίας για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, σημειώνεται η ανάγκη θέσπισης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η απλοποίηση των κανόνων και η ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης για τις δημόσιες συμβάσεις.