Προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στους αθλητικούς αγώνες

0

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μη δεσμευτικό ψήφισμα, με το οποίο καλεί τα ευρωπαϊκά κράτη να συντονίσουν καλύτερα τις προσπάθειές τους και να βελτιώσουν το επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών για τα περιστατικά διαφθοράς στον χώρο των αθλητικών διοργανώσεων.

Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές παρότρυναν τα κράτη να ανταλλάσουν πληροφορίες για τα άτομα που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους υποθέσεις διαφθοράς, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος μεταφοράς των παράνομων δραστηριοτήτων τους σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Επιπλέον, κάλεσαν τα κράτη να οργανώσουν κοινές ερευνητικές ομάδες για την καταπολέμηση των παράνομων και ανώνυμων ιστοσελίδων στοιχημάτων που λειτουργούν σε όλη την ΕΕ.

Σχόλια