Πρόταση της Κομισιόν για συμμετοχή του Κοσόβου σε ευρωπαϊκά προγράμματα

0

Πρόταση κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή του Κοσόβου σε 22 ευρωπαϊκά προγράμματα. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δώσει την έγκρισή του, η συμφωνία θα προχωρήσει προς υπογραφή μεταξύ ΕΕ και Κοσόβου. Οι ιδιαίτεροι όροι συμμετοχής του Κοσόβου σε καθένα από τα προγράμματα θα καθορίζεται κατά περίπτωση, βάσει ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας που θα συνομολογείται με την Κομισιόν.

Σχόλια