Πτωχεύει μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες των ΗΠΑ

0

Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία κατέθεσε χθες αίτηση ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου, ζητώντας την υπαγωγή στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα κατόπιν της αδυναμίας εύρεσης αγοραστή. Η διοίκηση είχε προειδοποιήσει τους εργαζομένους ήδη από τον προηγούμενο μήνα ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο μαζικών απολύσεων και διακοπής λειτουργίας. Στο μεταξύ, τα 2/3 από τους συνολικά 300 εταίρους μετακόμισαν σε άλλες εταιρείες, φοβούμενοι για το τεράστιο χρέος της Dewey & Leboeuf LLP.

Η πτωχευτική διαδικασία και η ρευστοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μερικούς μήνες. Πίσω από την κατάρρευση της άλλοτε διάσημης δικηγορικής εταιρείας κρύβονται οι κακές οικονομικές συνθήκες στην αγορά, αλλά και οι υπερβολικές αμοιβές των εταίρων, παράγοντες που είχαν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης του κεφαλαίου. Η εταιρεία έχει αιτηθεί από το δικαστήριο να συνεχίσει να πληρώνει τους μισθούς και τις πρόσθετες απολαβές των περίπου 90 εργαζομένων που θα παραμείνουν στην εταιρεία μέχρι την ολοκλήρωση της πτώχευσης.