Ριζική αλλαγή στην αμερικανική νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

0

Σχεδόν έτοιμος να τεθεί σε ισχύ είναι ο νέος νόμος για τις ευρεσιτεχνίες (America Invents Act) στην Αμερική, αφού το νομοσχέδιο ψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη και απαιτείται μόνον η υπογραφή του Προέδρου Ομπάμα για την τελείωση. Ο νέος νόμος θα μεταρρυθμίσει ριζικά το ισχύον δίκαιο, αφού θα απονέμει την ευρεσιτεχνία στον εφευρέτη που πρώτος θα καταθέτει νομότυπα την αίτηση αναγνώρισης της εφεύρεσης στην Υπηρεσία Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων (U.S. Patent and Trademark Office – USPTO ). Μέχρι τώρα η απονομή γινόταν στον πραγματικό εφευρέτη, εκείνον δηλαδή που αποδείκνυε την ταυτότητά του ως τέτοιου-“first to invent”-, ρύθμιση που συχνά απέληγε σε κοστοβόρες και δυσχερείς στην απόδειξη δικαστικές μάχες μεταξύ δύο διεκδικούντων εφευρετών.
Δύο διαδικασίες προβλέπει η νέα νομοθεσία για την διεκδίκηση της ευρεσιτεχνίας μιας εφεύρεσης από έναν τρίτο: είτε την κατάθεση εντός εννέα μηνών από την απονομή ή ανανέωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αίτησης που την αμφισβητεί για οποιοδήποτε λόγο, είτε την υποβολή αίτησης αμφισβήτησης μετά το πέρας της προθεσμίας για ευρεσιτεχνίες που αφορούν δημιουργήματα γραφιστικών τεχνών ή έντυπες εκδόσεις. Η χρησιμοποίηση της παραπάνω διαδικασίας ενώπιον της Υπηρεσίας για Ευρεσιτεχνίες και Εμπορικά Σήματα (USPTO) αποκλείεται, όταν ο διεκδικών εφευρέτης έχει ήδη καταθέσει αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, για να αναγνωριστεί η ακυρότητα της προηγούμενης απονομής.
Η νομοθετική αλλαγή υπαγορεύθηκε από ανάγκες εξασφάλισης ενός ταχύτερου και αποτελεσματικότερου –αν και όχι πάντα δικαιότερου- συστήματος ευρεσιτεχνιών που χρησιμοποιεί η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Πλέον ορίζεται προθεσμία ενός έτους για εφευρέτες που έχουν προδημοσιεύσει την εφεύρεσή τους σε επιστημονικό περιοδικό προκειμένου να καταθέσουν αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα απονομής προσωρινού διπλώματος, μέχρι να βρει ο εφευρέτης χρηματοδότη για το υψηλό κόστος κατάθεσης αίτησης απονομής πλήρους διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το ακριβές αντίτιμο που απαιτείται κάθε φορά θα καθορίζεται πλέον από την USPTO.
Παρά την προετοιμασία του νομοσχεδίου πάνω από έξι χρόνια, και τη γενική συναίνεση επί αυτού, επιφυλάξεις διατυπώθηκαν από διάφορες πλευρές, κυρίως όσον αφορά την μειονεκτική θέση στην οποία αφήνει τους μικρούς, ανεξάρτητους εφευρέτες. Η ανατροπή του προϊσχύσαντος συστήματος “first to invent” εξυπηρετεί πρωτίστως τις μεγάλες εταιρείες που έχουν τα οικονομικά μέσα και το κατάλληλο δυναμικό για να διεκδικήσουν άμεσα –χωρίς ουσιαστική διερεύνηση δηλαδή της πραγματικής πατρότητας της εφεύρεσης- την απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. ΄
Σφοδρή κριτική εστίασε και στην ειδική ρύθμιση επέκτασης προθεσμιών στην κατάθεση αιτήσεων από φαρμακοβιομηχανίες, η οποία «φωτογραφίζει» την εταιρεία MedicinesCompany. Η εν λόγω εταιρεία –που πίεζε εδώ και χρόνια το Κογκρέσο για την αλλαγή της νομοθεσίας- κινδύνευε να χάσει δισεκατομμύρια δολάρια επειδή έχασε για 1-2 μέρες τις προθεσμίες υποβολής αίτησης ανανέωσης στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το βασικό προϊόν της, το φάρμακο Angiomax. Η ειδική ρύθμιση λύνει το πρόβλημα, αφού εμπροθέσμως θα υποβάλλει πλέον αίτηση η MedicinesCompany, και θα απαλλαγεί από την υποχρέωση αποζημίωσης προς την φαρμακοβιομηχανία –που θα όφειλε σε περίπτωση απώλειας της προθεσμίας για πλημμελή εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης- η νομική εκπρόσωπος της φαρμακοβιομηχανίας, εταιρεία WilmerHale.
Μετά την υπογραφή από τον Ομπάμα, κάποιες ρυθμίσεις του νόμου θα ισχύσουν άμεσα, και κάποιες άλλες σταδιακά εντός διαστήματος δύο ετών.

 

Σχόλια