Ρωσία: Νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους

0

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νέου νόμου καθιερώνεται η απαγόρευση του καπνίσματος στα κυβερνητικά κτίρια, σε σχολεία, εστιατόρια, ακόμα και σε σταθμούς μέσων μεταφοράς. Επίσης, προβλέπονται περιορισμοί στη διαφήμιση προϊόντων καπνού ενώ καθορίζεται και κατώτατο χρηματικό όριο στην τιμή πώλησης των σχετικών ειδών. Να επισημανθεί ότι με το συγκεκριμένο νόμο, επιχειρείται η εναρμόνιση της ρωσικής νομοθεσίας με τη συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization) για τον έλεγχο του καπνίσματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ισχύς του νέου νόμου θα αρχίσει από την 1η Ιουνίου 2013, ενώ ορισμένες διατάξεις του θα αρχίσουν να εφαρμόζονται ένα χρόνο αργότερα.

Σχόλια