Ρουμανία: Διαφθορά χωρίς τιμωρία

0

Η ετήσια έκθεση της διεθνούς οργάνωσης Transparency International υπογραμμίζει ότι στη Ρουμανία έχει γίνει κάποια προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης και έχουν ληφθεί ορισμένα νομικά μέτρα για την πρόληψη της διαφθοράς, όμως δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική τιμωρία για τις περιπτώσεις που αποκαλύπτονται, ενώ οι σοβαροί παραβάτες αφήνονται ελεύθεροι.
Η έκθεση καταγγέλλει, επίσης, ότι το νομικό σύστημα είναι ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενώ η Δημόσια Διοίκηση απολαμβάνει ενός καθεστώτος ασυλίας, παρά τα συνεχή κρούσματα διαφθοράς που καταγγέλλονται.
Σύμφωνα με την έκθεση η Ανεξάρτητη Διεύθυνση κατά της Διαφθοράς (DNA) κάνει πολύ αποτελεσματικά τη δουλειά της έρευνας και της καταγγελίας των κρουσμάτων, με συνέπεια τη δημιουργία δυσαρέσκειας μεγάλης μερίδας της πολιτικής τάξης εναντίον της.
Η έκθεση αναφέρει, επίσης, τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο τελευταίος νόμος, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι πλέον αρμόδιοι οι δημόσιοι ορκωτοί λογιστές να προβούν σε εκτιμήσεις των επιπτώσεων σε υποθέσεις διασπάθισης δημόσιας περιουσίας, με συνέπεια την υποτίμηση των μεγεθών και τον περιορισμό των εντυπώσεων από τα τυχόν σκάνδαλα.

Σχόλια