Σε διαβούλευση οι προτάσεις για Ευρωπαϊκό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο σημαντικές προτάσεις στο πεδίο του φορολογικού δικαίου. Η μία πρόταση αφορά στην δημιουργία Κώδικα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου (European Taxpayer’s Code) και η άλλη στην διαμόρφωση Ευρωπαϊκού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (European Tax Identification Number) προς διευκόλυνση της ταυτοποίησης των φορολογουμένων στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη.

Οι δύο πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατευθύνονται αφενός στην διασάφηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε φορολογούμενους πολίτες και φορολογικές αρχές, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη συλλογή των φόρων σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεδομένου ότι αρκετοί Ευρωπαίοι πολίτες αναπτύσσουν φορολογητέα οικονομική δραστηριότητα σε περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, ο συντονισμός των επιμέρους εθνικών φορολογικών αρχών είναι κρίσιμος για την αποτροπή περιπτώσεων φοροαποφυγής καθώς και διπλής φορολογίας των ίδιων περιουσιακών στοιχείων.

«Καθώς η μάχη εναντίον της φοροδιαφυγής γίνεται εντονότερη, πρέπει να διευκολύνουμε και αυτούς που είναι πρόθυμοι να συμμορφωθούν με το νόμο. Αυτός θα είναι ο στόχος του Κώδικα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, και σήμερα ζητάμε από τους ίδιους τους φορολογούμενους να συμμετάσχουν στην διαμόρφωση του περιεχομένου του. Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε τις αρχές στον εντοπισμό αυτών που οφείλουν φόρους, ώστε να είναι σε θέση να συλλέξουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό θα εξυπηρετηθεί από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, και θέλουμε την γνώμη του κοινού πάνω σε αυτό για να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα», δήλωσε ο Επίτροπος για φορολογικά και τελωνειακά θέματα, Algirdas Šemeta. Η διαβούλευση επί των δύο προτάσεων θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 17 Μαϊου 2013, ενώ οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν θα τύχουν επεξεργασίας από την Κομισιόν, ώστε να σχεδιαστούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σχόλια