Σε διαβούλευση προτάσεις Ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο των ερευνών ενόρκων

0

Αντιλαμβανόμενη την έκταση και σημασία του ζητήματος, η Αρχή διατύπωσε στοχευμένες ενέργειες για τον έλεγχο των ερευνών που διενεργούν κατ΄οίκον οι ένορκοι και την διασφάλιση του δικαιώματος των κατηγορουμένων σε μια δίκαιη δίκη.

Σύμφωνα με την Αρχή ένα μέτρο που θα μπορούσε να εξεταστεί είναι η ποινικοποίηση της σχετικής πράξης, ώστε να αποτρέπονται οι ένορκοι. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυστηρότεροι έλεγχοι στη χρήση που κάνουν οι ένορκοι στο διαδίκτυο ή και να δοθεί η εξουσία στα δικαστήρια να διατάζουν την αφαίρεση από τον ιστό παλαιότερων ειδήσεων, στις οποίες περιέχεται πιθανώς υλικό ικανό να προκαταβάλει την κρίση τους.

«Αναζητούμε τρόπους να προστατεύσουμε την απονομή της δικαιοσύνης και το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε μία δίκαιη δίκη πραγματοποιώντας παράλληλα την μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο δικαίωμα δημοσίευσης ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ιδιωτών», παρατήρησε ο καθηγητής David Ormerod, μέλος της “Law Commission” που έχει αναλάβει την διεξαγωγή της διαβούλευσης.

Σχόλια