Σε δίλημμα η Γερμανία για το δημοψήφισμα αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

0

Μετά την υπογραφή από τους «25» της Ευρρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης την περασμένη Παρασκευή, κάθε κράτος μέλος οφείλει να την επικυρώσει είτε με δημοψήφισμα είτε μέσω της Βουλής. Η Γερμανία επιθυμεί να είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που θα επικυρώσει το Ευρωσύνταγμα μέσω δημοψηφίσματος. Ωστόσο κάτι τέτοιο θεωρείται πολύ δύσκολο, καθώς το Σύνταγμα της χώρας δεν προβλέπει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και τούτο διότι συντάχθηκε το 1949, όταν ήταν ακόμη νωπές οι μνήμες για τον τρόπο που οι ναζιστές χρησιμοποίησαν δύο φορές τα δημοψηφίσματα για να εκπληρώσουν τους δικούς τους στόχους.

Πρόθεση πάντως της κυβέρνησης είναι να αλλάξει ο νόμος περί δημοψηφισμάτων. Έτσι, θα είναι πλέον δυνατή η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για θέματα εσωτερικής πολιτικής, εάν οι πολίτες συγκεντρώνουν ικανό αριθμό υπογραφών για συγκεκριμένο θέμα, ενώ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Bundestag είναι εκείνη που θα αποφασίσει εάν ένα θέμα θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Στην περίπτωση αυτή, για να θεωρηθεί έγκυρο ένα αποτέλεσμα, πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% των ψήφων και να υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον του 25% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Για να τροποποιηθεί ο νόμος περί δημοψηφισμάτων, απαιτείται η συναίνεση των 2/3 του γερμανικού Κοινοβουλίου, κάτι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς η χριστιανοδημοκρατική αντιπολίτευση (CDU) παραδοσιακά αντιτίθεται στη διαδικασία των δημοψηφισμάτων.

Σχόλια