Σε δημόσια διαβούλευση το μέλλον του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου

0

Σε υποβολή απόψεων αναφορικά με το ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό καθεστώς του εταιρικού δικαίου και προτάσεων για την συμπλήρωση-αναμόρφωσή του κάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους μετόχους επιχειρηματικών φορέων. Τελική προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 14η Μαϊου 2012. Η Κομισιόν είχε λάβει παρόμοια πρωτοβουλία και το 2011 σχετικά με τη ρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης. Στο δελτίο τύπου διευκρινίστηκε ότι, καθώς τα δύο ζητήματα σχετίζονται άμεσα, ό,τι πρωτοβουλίες τυχόν λάβει η Επιτροπή θα τις ανακοινώσει από κοινού το δεύτερο μισό του 2012.
Γενικά ερωτήματα τα οποία θίγονται στην πρόσκληση για διαβούλευση είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου, η επάρκεια του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και η σχέση εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης. Οι μέτοχοι των επιχειρηματικών φορέων καλούνται επίσης να εισφέρουν απόψεις σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα: το ενδεχόμενο κωδικοποίησης των υπαρχουσών Οδηγιών σε κοινό νομοθετικό πλαίσιο για λόγους ευχρησίας, την ανάγκη ευρωπαϊκής ρύθμισης για ομίλους επιχειρήσεων, καθώς και την ανάγκη τροποποίησης του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου προς σύσταση εταιρείας
Η δημόσια διαβούλευση επί του ζητήματος αναγνωρίστηκε από την Επιτροπή ως αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού του εταιρικού δικαίου σε ένα εξελισσόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Η Επιτροπή τόνισε ότι η εναρμόνιση των επιμέρους δικαίων των κρατών-μελών δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές όλης της Ένωσης, καθιστώντας έτσι το εταιρικό δίκαιο έναν από τους πυλώνες της κοινής αγοράς. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι κάθε μελλοντική νομοθετική αλλαγή θα γίνει με το δέοντα σεβασμό στις νομικές παραδόσεις των διαφόρων κρατών-μελών.
«Η διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το δίκαιο των εταιρειών είναι ένας στόχος που πρέπει οπωσδήποτε να πετύχουμε. Αν το εταιρικό δίκαιο λειτουργεί καλά, είναι ευκολότερο για τις εταιρείες να αναπτύσσουν τη δράση τους σε όλη την Ε.Ε. προς όφελος των μετόχων και των καταναλωτών τους. Το περιβάλλον του εταιρικού δικαίου αλλάζει και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προσαρμόσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το νομοθετικό μας πλαίσιο. Γι’ αυτό το λόγο και καλούμε τους μετόχους να δώσουν απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση που εγκαινιάστηκε σήμερα», σχολίασε ο Επίτροπος Michael Barnier.

Πρόσκληση για διαβούλευση
 

Σχόλια