Σε ισχύ ευρωπαϊκοί κανόνες για τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου

0

Οι αλλαγές έγιναν σε συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στο πλαίσιο της υπόθεσης Test-Achats (C-236/09) είχε κρίνει ότι η εφαρμογή διαφορετικών ασφαλίστρων για άνδρες και γυναίκες συνιστά διάκριση αποκλειστικά λόγω φύλου και δεν συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ισότητας ανδρών και γυναικών. Η υπόθεση Test-Achats είχε παραπεμφθεί στο ΔΕΕ από το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου.

Με απόφαση της 1ης Μαρτίου 2011 το ΔΕΕ είχε ορίσει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να αλλάξουν τις πολιτικές τιμολόγησης το αργότερο μέχρι 21 Δεκέμβρη 2012, ώστε να αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους με ισότιμο τρόπο σε ζητήματα ασφαλίστρων και ασφαλιστικών παροχών, είτε αυτοί είναι άνδρες είτε γυναίκες. Τον Σεπτέμβριο του 2011 η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης, Vivanne Reding, είχε συναντηθεί με τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών, με αντικείμενο συνάντησης την παροχή οδηγιών για την συμμόρφωση των εταιρειών με την απόφαση του δικαστηρίου.

«Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι αυτό ισχύει επίσης και για την τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων. Ο ασφαλιστικός κλάδος είχε στη διάθεσή του πάνω από ένα έτος για να προετοιμάσει τη μετάβαση σε τιμολόγηση χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τον κλάδο να προσαρμοστεί κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο ασφαλιστικός κλάδος θα εφαρμόσει αυτούς τους νέους κανόνες στην πράξη», σχολίασε χαρακτηριστικά η Viviane Reding.

Σχόλια