Σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση δοκιμών καλλυντικών σε ζώα στην ΕΕ

0

Χθες έληξε η τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έναρξη ισχύος της πλήρους απαγόρευσης σημαίνει πρακτικά ότι στο εξής δεν θα επιτρέπεται η διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

«Η σημερινή έναρξη ισχύος της πλήρους απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά είναι ένα σημαντικό δείγμα της σημασίας που αποδίδει η Επιτροπή στην καλή μεταχείριση των ζώων. Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων και συνεργασίας με τρίτες χώρες ώστε να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη να αποτελέσει το παράδειγμα υπεύθυνης καινοτομίας στον τομέα των καλλυντικών, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των καταναλωτών», σχολίασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα υγείας και καταναλωτών, Tonio Borg.

Σχόλια