Σε ισχύ ο Κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων στην ΕΕ

0

Με τον Κανονισμό διασφαλίζονται στους ταξιδιώτες λεωφορείων και πούλμαν τα δικαιώματα που απολαμβάνουν ήδη οι επιβάτες αεροπορικών, πλωτών και σιδηροδρομικών μεταφορών, ενώ ρυθμίζονται και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών τερματικών σταθμών ως προς την ευθύνη τους απέναντι στους επιβάτες.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κανονισμού διασφαλίζεται στους επιβάτες το δικαίωμα επαρκούς και προσιτής πληροφόρησης πριν το ταξίδι και στη διάρκεια αυτού, καθώς και το δικαίωμα επιστροφής ολόκληρου του αντιτίμου ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ματαίωσης της μεταφοράς ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 2 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης της αναχώρησης ρυθμίζεται υπό προϋποθέσεις και το δικαίωμά τους σε εύλογες διευκολύνσεις με την μορφή ελαφρών γευμάτων, αναψυκτικών ή ακόμη και καταλύματος. «Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας: χάρη στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011, τα δικαιώματα των επιβατών εκτείνονται πλέον και στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν. Η ΕΕ αποτελεί πλέον την πρώτη γεωγραφική περιοχή στον κόσμο με πλήρες σύνολο δικαιωμάτων επιβατών που καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για τις μεταφορές, Siim Kallas.

Σχόλια