Σημαντικό ψήφισμα για τα ελληνοτουρκικά από το Συμβούλιο της Ευρώπης

0

Σε ένα σημαντικό ψήφισμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατέληξε χθες το απόγευμα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία, αφενός, κάλεσε την Ελλάδα και την Τουρκία να αντιμετωπίζουν όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις, παραμερίζοντας την αρχή της «αμοιβαιότητας» που προέβλεπε η Συνθήκη της Λοζάννης (1923), και, αφετέρου, αποδέχθηκε τον «οικουμενικό» χαρακτήρα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και το αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Το ψήφισμα φέρει τον τίτλο «Θρησκευτική ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία και της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» και εγκρίθηκε με 102 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 4 αποχές. Σε αυτό επισημαίνεται ότι «η συνεχής προσφυγή των δύο χωρών στην έννοια της αμοιβαιότητας, προκειμένου να αρνηθούν στις μειονότητές τους τα δικαιώματα που τους εξασφαλίζει η Συνθήκη της Λοζάννης, είναι αναχρονιστική και μπορεί να ζημιώσει την εθνική ενότητα της κάθε χώρας στις αρχές αυτές του 21ου αιώνα». Αντί της αμοιβαιότητας, ζητείται από την Ελλάδα και την Τουρκία να χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) ως βάση για την αντιμετώπιση των μειονοτήτων. Επιπλέον, τα δύο κράτη καλούνται να λάβουν μέτρα υπέρ των θρησκευτικών μειονοτήτων στα θέματα εκπαίδευσης και ιδιοκτησίας και να συμβάλουν, ώστε η πλειοψηφία να μην αντιμετωπίζει τις μειοψηφίες αυτές σαν ξένες στη χώρα τους.
Ιδιαίτερη αξία για τη χώρα μας έχει επίσης η αναγνώριση του νομικού προσώπου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και η υιοθέτηση του αιτήματος για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ως παραρτήματος της Θεολογικής Σχολής του Γαλατά Σαράι. Με τροπολογίες που είχαν υποβληθεί κυρίως από Βούλγαρους βουλευτές και έγιναν δεκτές, αντικαταστάθηκε στο ψήφισμα η έκφραση «Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο» με την έκφραση «Οικουμενικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο». Επίσης, αναγνωρίστηκε πως η «Ορθόδοξη Βουλγαρική κοινότητα εντάσσεται στο Οικουμενικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο» και απορρίφθηκε η έκφραση «Βουλγαρική Ορθόδοξη Εξαρχία», ενώ ζητείται να αποσαφηνιστεί το θέμα των ιδιοκτησιών που ανήκαν στα θρησκευτικά ιδρύματα και κατασχέθηκαν το 1974.
Βάσει του ψηφίσματος, Ελλάδα και Τουρκία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Φεβρουάριο του 2011 για τη μέχρι τότε συντελεσθείσα πρόοδο σε όλα τα ζητήματα.

Σχόλια