Στα δικαστήρια το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για κανονισμό αποκλεισμού γυναικών από θέσεις μάχης

0

Οι προσφεύγουσες επιδιώκουν την ανατροπή του υφιστάμενου καθεστώτος, που αποκλείει την τοποθέτηση των γυναικών σε θέσεις μάχης, επικαλούμενες τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας.

Ο κανονισμός αποκλεισμού των γυναικών από θέσεις μάχης ισχύει από το 1994, αποστερώντας ουσιαστικά τις γυναίκες από περίπου 238.000 πόστα στις Ένοπλες Δυνάμεις με μοναδικό κριτήριο το φύλο τους. Κατ΄αποτέλεσμα ο κανονισμός αυτός θίγει τα συνταγματικά δικαιώματα των γυναικών σε ισότιμη μεταχείριση, ως προς τους άνδρες συναδέλφους τους, βλάπτοντας παράλληλα και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

«Η πολιτική του Υπουργείου είναι ένα από τα τελευταία κατάλοιπα της de jure διάκρισης σε βάρος των γυναικών. Σχεδόν έναν αιώνα αφότου οι γυναίκες κατέκτησαν το δικαίωμα ψήφου, η πολιτική αποκλεισμού από θέσεις μάχης (combat exclusion policy) αρνείται στις γυναίκες ένα θεμελιώδες συστατικό της ολοκληρωμένης ιθαγένειας: την δυνατότητα να υπηρετούν ισότιμα στην στρατιωτική άμυνα του έθνους μας. Οι προσφεύγουσες ζητούν από το δικαστήριο να κηρύξει την πολιτική του Υπουργείου αντισυνταγματική και αντίθετη προς τα δικαιώματά τους για ισότιμη μεταχείριση βάσει της Πέμπτης Τροποποίησης και επιπλέον να απαγορεύσει στο Υπουργείο την εφαρμογή της πολιτικής αυτής στο μέλλον», αναφερόταν στην προσφυγή. Η προσφυγή κατατέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια, ενώ παρέμβαση υπέρ των γυναικών άσκησε η οργάνωση SWAN (Service Women’s Action Network).

Σχόλια