Στα κοινοτικά όργανα η Europol το 2010

0

Η ευρωπαϊκή αστυνομία Europol θα ενταχθεί στα κοινοτικά όργανα το 2010 και οι δραστηριότητές της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος θα χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ.

«Η σημερινή συμφωνία θα διευκολύνει τη στενότερη συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων μεταξύ των κρατών μελών», ανακοίνωσε από το Λουξεμβούργο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Μπαρό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η απόφαση έχει δύο στόχους: αφενός την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Europol, με τη δημιουργία μιας κεντρικής διοίκησης, και αφετέρου την αντικατάσταση της διακυβερνητικής χρηματοδότησης από μία κοινοτική χρηματοδότηση.

«Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο της Europol», αναφέρει η Επιτροπή, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των αστυνομικών αρχών στην Ευρώπη και η καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ.

Η Europol ιδρύθηκε το 1992 και έχει έδρα τη Χάγη. Το διοικητικό συμβούλιο της Europol αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος. Μία από τις βασικές της δραστηριότητες είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών από τις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Άλλες δραστηριότητές της αφορούν την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την καταπολέμηση της παραχάραξης χαρτονομισμάτων και την καταπολέμηση διακίνησης πυρηνικών και ραδιενεργών υλών.

Ο ετήσιος απολογισμός των δραστηριοτήτων της Europol ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία καλύπτονται από συνεισφορές των κρατών μελών.

Σχόλια