Στη Βουλή της Ισπανίας το θέμα της ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας

0

Με συντριπτική πλειοψηφία 2/3 εγκρίθηκε από τη Βουλή της Καταλονίας η πρόταση που υποστήριζε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς το ισπανικό κοινοβούλιο που έχει την αρμοδιότητα για την πραγματοποίησή του.

Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η πρόταση δεν θα γίνει αποδεκτή από τη Βουλή της Ισπανίας, καθώς ήδη σε επίπεδο εθνικών κομμάτων, η πρόταση των καταλανών έχει απορριφθεί από τρία κόμματα που ελέγχουν το 85% στη Βουλή: το Λαϊκό, το Σοσιαλιστικό και το UPyD.