Στη δημοσιότητα η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Σερβία-Μαυροβούνιο

0

Το Συμβούλιο της Ευρώπης στην τακτική του έκθεση για τη Σερβία- Μαυροβούνιο καλεί την τελευταία να ενισχύσει τη συνεργασία της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Συγκεκριμένα, στην έκθεση σημειώνεται ότι δεν υπήρξαν ενθαρρυντικά σημάδια στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, με την έννοια των παραδόσεων ή εκδόσεων υπόπτων.

Παράλληλα, Βελιγράδι και Ποντγκόριτσα καλούνται να υπογράψουν ή να επικυρώσουν μια σειρά από ευρωπαϊκές συνθήκες και πρωτόκολλα, έως τις αρχές Απριλίου, οπότε συμπληρώνονται δυο χρόνια από την ένταξη της Σερβίας-Μαυροβουνίου στους κόλπους του Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών είναι η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τη Διασυνοριακή Συνεργασία και τα πρωτόκολλα που τη συνοδεύουν κ.ά.

Τέλος, σε ,τι αφορά στην αποτυχία της διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη του νέου ομοσπονδιακού κοινοβουλίου της Σερβίας- Μαυροβουνίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης προτείνει στους δυο εταίρους να προσπαθήσουν εντατικότερα για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Σχόλια