Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το θέμα της Shell

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το ζήτημα της συμφωνίας απόκτησης δικτύου δραστηριοτήτων της Shell στην Ελλάδα από την Motor Oil στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της χώρας. Η Επιτροπή έκρινε ότι, με βάση τον κοινοτικό κανονισμό περί συγχωνεύσεων, το αίτημα που διατύπωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας για εξέταση της υπόθεσης είναι συμβατό με το άρθρο 9 του συγκεκριμένου κανονισμού και ότι η χώρα δύναται να αξιολογήσει καλύτερα τις επιπτώσεις της συμφωνίας στην εγχώρια αγορά. ;

Σχόλια