Στην τελική ευθεία η συμφωνία για ευρωπαϊκή Αρχή εποπτείας των τραπεζών

0

Κοντά στην τελική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την ίδρυση μιας ενιαίας, ευρωπαϊκής εποπτικής Αρχής
για τη λειτουργία των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Αρχή αποσκοπεί στη βελτίωση της εποπτείας των 6.000 τραπεζών της Ευρωζώνης και οι αποφάσεις της πρέπει να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Υπενθυμίζεται, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει από τον περασμένο Μάρτιο, σχετικά με τη δομή της νέας Αρχής, ωστόσο τα κωλύματα εντοπίζονταν κυρίως στην απροθυμία της ΕΚΤ να παραχωρήσει στους ευρωβουλευτές ενεργό ρόλο, στον έλεγχο της Αρχής αυτής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Wall Street Journal”, η ΕΚΤ συμφώνησε να παρέχει στο Ευρωκοινοβούλιο λεπτομερείς αναφορές από τις συνεδριάσεις της Αρχής Εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών, ούτως ώστε να διευκολύνεται ο σχετικός έλεγχος. Ωστόσο διατηρεί επιφυλάξεις, ότι μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά με τις ενέργειες της Αρχής, θα ενείχε κινδύνους διαρροής ευαίσθητων δεδομένων. ¨Όπως όμως ανακοινώθηκε, η ΕΚΤ «προχωρά στις τελικές συζητήσεις της με το Ευρωκοινοβούλιο για θέματα αρμοδιότητας ελέγχου και προσβλέπει στην επίτευξη συμφωνίας σύντομα».

Σχόλια