Στο ΔΕΕ η Βρετανία για αλλαγές στη φορολογική της νομοθεσία

0

Στο ΔΕΕ – Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης – κατά της Βρετανίας προσέφυγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αμφισβητώντας τη νομιμότητα πρόσφατων τροποποιήσεων στη φορολογική νομοθεσία της χώρας. Βάσει των τελευταίων αλλαγών δυσχεραίνεται σημαντικά η δυνατότητα αναζήτησης των φόρων που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Επιτροπής, η απόφαση προσφυγής στο ΔΕΕ λήφθηκε διότι οι τροποποιήσεις καθιστούν πρακτικά αδύνατη στους Βρετανούς διοικουμένους την άσκηση των δικαιωμάτων που τους διασφαλίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, ένα από τα οποία είναι και η επιστροφή φόρου σε περίπτωση που καταβληθεί αχρεωστήτως.

Η Κομισιόν είχε ζητήσει από τη Βρετανία ήδη από τον Σεπτέμβρη του 2010 να μην προχωρήσει με τις σχετικές αλλαγές, ωστόσο η χώρα προχώρησε ισχυριζόμενη ότι η ρύθμιση των φορολογικών της θεμάτων εμπίπτει κατ’αρχήν στην δική της αρμοδιότητα, την οποία νομιμοποιείται να ασκεί με ευρεία διακριτική ευχέρεια.

«Η αναζήτηση του φόρου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως θα έπρεπε να ρυθμίζεται με σχετικά απλή διαδικασία, ώστε ούτε να εκμηδενίζεται η διαδικασία, ούτε να καθίσταται εξαρχής υπερβολικά δύσκολη. Ο αναδρομικός περιορισμός των δικαιωμάτων των φορολογουμένων χωρίς μεταβατικές διατάξεις παραβιάζει την παραπάνω αρχή», σχολίασε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

 

Σχόλια