Στο ΔΕΕ παραπέμπονται Κύπρος και Πολωνία για τη μη ενσωμάτωση Οδηγίας

0

Σκοπός της Οδηγίας είναι να διασφαλιστεί ότι έως το 2020 η ενέργεια που καταναλώνεται στα κράτη – μέλη της ΕΕ θα προέρχεται κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές. Η συγκεκριμένη Οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία των χωρών έως τις 5 Δεκεμβρίου 2010.

«Έχουμε δεσμευθεί να επιτύχουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους μας μέχρι το 2020. Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας να επιβληθεί η νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν λύση για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και τα θέματα ασφάλειας του σχετικού εφοδιασμού», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα ενέργειας, Günther Hermann Oettinger.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, προτείνεται η επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 11.400 ευρώ περίπου στην Κύπρο και 133.200 ευρώ περίπου στην Πολωνία. Το ύψος των χρηματικών ποινών καθορίζεται βάσει της διάρκειας και της σοβαρότητας της παράβασης. Σε περίπτωση έκδοσης θετικής απόφασης από το ΔΕΕ, η ημερήσια χρηματική ποινή θα πρέπει να καταβληθεί για το διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία. Το τελικό δε, ύψος κάθε χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο.

Τέλος, σημειώνεται ότι είχε αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή και στις δύο χώρες το 2011, ενώ ένα χρόνο αργότερα, απεστάλη και αιτιολογημένη γνώμη. Όμως, παρά τα εν λόγω διαβήματα η σχετική διαδικασία εκκρεμεί. .

Σχόλια