Στο ΕΔΑΔ κατά της βρετανικής εργατικής νομοθεσίας, λόγω περιορισμένης προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας

0

Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα εξεταστούν οι περιπτώσεις τεσσάρων Χριστιανών Βρετανίδων (Chaplin v. the United Kingdom, Eweida v. the United Kingdom, Ladele v. the United Kingdom, McFarlane v. the United Kingdom), οι οποίες στρέφονται κατά διατάξεων της βρετανικής εργατικής νομοθεσίας ισχυριζόμενες ότι δεν προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματά τους στη θρησκευτική ελευθερία και την απαγόρευση των διακρίσεων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τα άρθρα 9 και 14 αντίστοιχα της ΕΣΔΑ.

Πιο συγκεκριμένα, δύο από τις προσφεύγουσες ισχυρίζονται ότι οι εργοδότριες εταιρίες τους, τους απαγόρευσαν να φορούν σταυρό σε ορατό σημείο στο χώρο εργασίας, γεγονός που σύμφωνα με τις ίδιες αποτελεί σημαντικό περιορισμό στην εκδήλωση της πίστης τους.

Οι άλλες δύο προσφυγές αφορούν την άρνηση αποδοχής των ομοφυλοφιλικών σχέσεων εκ μέρους των εργαζομένων γυναικών καθώς σύμφωνα με τα πιστεύω τους οι σχέσεις αυτές αντίκεινται στο νόμο του Θεού.

Οι δύο γυναίκες απολύθηκαν από τις υπηρεσίες τους όταν αρνήθηκαν να συμβάλλουν σε πράξεις που αφορούσαν τις σχέσεις ατόμων του ιδίου φύλου. Τέλος, σημειώνεται ότι και οι τέσσερις περιπτώσεις έχουν εξεταστεί από τα βρετανικά δικαστήρια ως αφορώσες πρακτικές που οδηγούν σε διακρίσεις στο χώρο εργασίας.

Δελτίο Τύπου [PDF]

Σχόλια