Στο εδώλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πέντε χώρες και η Ελλάδα για τις άδειες βιομηχανικών εγκαταστάσεων

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι θα παραπέμψει η Κομισιόν την Ελλάδα και πέντε ακόμα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κατηγορεί ότι δεν εξέδωσαν, ως όφειλαν, νέες ή αναπροσαρμοσμένες άδειες για πάνω από 1.500 βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο έδαφός τους. Πρόκειται, εκτός της χώρας μας, για τη Δανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.
Οι παραβάσεις αφορούν σε οδηγία της Ε.Ε. για την πρόληψη και τον έλεγχο των βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος. Τα κράτη-μέλη υποχρεώνονταν, βάσει αυτής, να εκδώσουν ως τις 30 Οκτωβρίου 2007 νέες άδειες ή να επανεξετάσουν και να αναπροσαρμόσουν τις υφιστάμενες για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν προ της 30ης Οκτωβρίου 1999.
«Έχουν περάσει δύο χρόνια από την εκπνοή της προθεσμίας για την αδειοδότηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που θα εξασφάλιζε την ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκπομπών, αλλά σε έξι κράτη-μέλη πάνω από 1.500 εγκαταστάσεις συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Αυτό είναι απαράδεκτο και η Επιτροπή θα κινήσει τις διαδικασίες, για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της νομοθεσίας για τις βιομηχανικές εκπομπές», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για ζητήματα Περιβάλλοντος, Σταύρος Δήμας.

Σχόλια