Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ιρλανδία για το χωροταξικό

0

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα βρεθεί η Ιρλανδία εντός της εβδομάδας, κατόπιν παραπομπής της από την Κομισιόν για τη μη συμμόρφωσή της προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει το χωροταξικό. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι επί σειρά ετών, η Ιρλανδία αρνείτο να εφαρμόσει τους κανόνες που επιβάλλουν τον συνυπολογισμό, κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό, των συνεπειών στο περιβάλλον.
Σε περίπτωση καταδίκης, η Ιρλανδία θα κληθεί να πληρώσει ακριβά την ασυνέπειά της, καθώς φέρεται να έχει εγκρίνει την κατασκευή έργων υψηλού κόστους χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη. Η ευρωπαϊκή επιτροπή διατείνεται ότι υπό την ιρλανδική νομοθεσία, κατά την οποία προβλέπονται δύο διαφορετικά όργανα για την έγκριση υλοποίησης έργων, με το ένα να ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος, “δεν θεσμοθετείται καμία υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων κάτι που αντίκειται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο”.
Υπό την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη και έγκριση ενός έργου, πριν την έκδοση της απαιτούμενης άδειας. Αυτή η προϋπόθεση δεν φαίνεται να τηρείται στην Ιρλανδία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν.

Σχόλια