Στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ο Λάζαρος Λαζάρου

0

Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για εξαετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, ανακηρύχθηκε ο Λάζαρος Σ. Λαζάρου, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.
Ο κ. Λάζαρος Σ. Λαζάρου θα αντικαταστήσει τον κ. Κίκη Καζαμία, του οποίου η θητεία στο Συνέδριο λήγει σήμερα.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διορισμός πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο κ. Λαζάρου θα ορκιστεί επισήμως ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.

Σχόλια