Στο μικροσκόπιο της ΕΕ τα νέα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιθάνθρακα

0

Τη δέσμευση να διερευνηθεί η κατασκευή των νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιθάνθρακα εξέφρασε ο αρμόδιος για θέματα Ενέργεια επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρις Πίμπαλγκς έπειτα από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.
«Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου ή μη συμμόρφωση με τους στόχους, κινεί επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά του οικείου κράτους μέλους», υποστήριξε ο επίτροπος για θέματα Ενέργειας σε ερώτηση του κ. Παπαδημούλη, σχετικά με τα σχέδια κατασκευής τριών νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με καύση λιθάνθρακα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στο Mαντούδι Ευβοίας και στα Aσπρα Σπίτια Bοιωτίας.
O ευρωβουλευτής, με ερώτηση του προς την Επιτροπή, ζητούσε να πληροφορηθεί εάν είναι ενήμερη για το σχέδιο κατασκευής των ηλεκτροπαραγωγικών αυτών μονάδων, εάν θεωρεί ότι η δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση λιθάνθρακα συνάδει με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ για τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τέλος σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παραβαίνει τις ειλημμένες υποχρεώσεις της.
Σε κοινή απάντηση και για τις τρεις αυτές μονάδες ο Λετονός επίτροπος απάντησε ότι «η Επιτροπή προωθεί τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα, δεν αποθαρρύνει την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιθάνθρακα στα κράτη μέλη εφ όσον καλύπτουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ορίζονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ».
Τονίζει πως «ωστόσο, η έκδοση άδειας κατασκευής σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιθάνθρακα υπάγεται στην αρμοδιότητα των αρχών του κράτους μέλους. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα κράτη μέλη και ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνουν την υποχρέωση, βάσει της οδηγίας για την εμπορία των εκπομπών, επιστροφής δικαιωμάτων για το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που εκπέμπεται από εγκαταστάσεις καύσης ισχύος μεγαλύτερης από 20 μεγαβάτ (MW)».
Υπογραμμίζει τέλος ότι «αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής να εξασφαλίζει την εφαρμογή και την ορθή χρήση του κοινοτικού δικαίου από τα κράτη μέλη και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση του κοινοτικού δικαίου ή μη συμμόρφωση με τους στόχους, κινεί επίσημη διαδικασία επί παραβάσει κατά του οικείου κράτους μέλους».

Σχόλια