Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου

0

Την επανεγγραφή του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο διατάσσει με απόφασή του το Πρωτοδικείο Πριγκήπου. Η διαταγή απευθύνεται στη Διεύθυνση Κτηματολογίου και έρχεται τέσσερις μήνες μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διέταξε την επιστροφή του ακινήτου από την Τουρκία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το πρωτοδικείο της Πριγκήπου είχε εκδώσει το 2005 απόφαση, σύμφωνα με την οποία είχε αφαιρεθεί ο τίτλος κυριότητας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Σχόλια